INFORMACJA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W GABINETACH STOMATOLOGICZNYCH DENTALLICA


25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest gabinet stomatologiczny DENTALLICA ul. Mickiewicza 48/U1, Szczecin 70-386.


Jakie dane zbieramy?
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym kwestionariusza medycznego , dane zapisywane w plikach cookies, które są instalowane na naszym profilu społecznościowym oraz na naszej stronie przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez gabinety DENTALLICA?
Przepisy prawne -USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.) wymagają od nas (art.24) gromadzenia Twoich danych osobowych pod postacią dokumentacji medycznej, w której skład wchodzi m.in. wywiad medyczny inaczej zwany kwestionariuszem medycznym.
Twoje dane osobowe możemy przetwarzać , bo jest to niezbędne do wykonania świadczeń medycznych względem Ciebie oraz wywiązania się z wyżej wymienionych przepisów prawnych.
Przetwarzamy te dane w celu:

 • Umożliwienia wystawiania dokumentów – skierowań, umożliwiających Tobie wykonania zaleconych badań;
 • umożliwienia wystawienia Tobie dokumentów w celu uzyskania leków bądź skorzystania z procedur wykonywanych przez innych świadczeniodawców;
 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną – umawiania/ odwoływania wizyt, przeprowadzenia konsultacji medycznej, przesyłaniu informacji potrzebnych Tobie do dalszego procesu leczenia;
 • obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz (np. przez telefon, formularz kontaktowy czy profil społeczności owy); kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług medycznych
 • umożliwienia wystawienia dokumentów rachunkowych tj. faktury za wykonaną usługę medyczną ( w tym przypadku Twoje dane będą przetwarzane dla celów podatkowych i rachunkowych)
 • windykacji należności; prowadzenia postępowań sądowych
 • prowadzenia analiz statystycznych
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).


Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Tak. Wynika to z obowiązku prowadzenia przez nas dokumentacji medycznej (USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta -Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.)
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz danych osobowych, niestety nie będziemy mogli wykonać leczenia.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych do wykonania usługi medycznej.
W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.


Jakie masz uprawnienia wobec Gabinetów DENTALLICA w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, jeżeli nie będą one sprzeczne z USTAWĄ z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.) tj.” prawo do bycia zapomnianym” .
Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Komy udostępniamy Twoje dane osobowe?
Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pragniemy też wspomnieć, że na większości stron internetowych dane o ruchu użytkowników zbierane są przez naszych Zaufanych parterów.


Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
Profilowanie danych osobowych przez Gabinety DENTALLICA polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy wyboru placówki medycznej.

 

Leczenie próchnicy

Współczesne metody diagnostyczne umożliwiają wykrycie próchnicy w bardzo wczesnym stadium. Kilkumiesięczny ubytek jest już widoczny na zdjęciu RTG i w mikroskopie operacyjnym. Wczesne wykrycie i leczenie umożliwia mniejsza ingerencję w tkanki zęba.

Ogranicza to możliwość wystąpienia stanów zapalnych miazgi w przyszłości. Małe ubytki z powodzeniem wypełniane są materiałami kompozytowymi. W przypadku dużych ubytków korzystniejsze może być zastosowanie wypełnień ceramicznych ze względu na lepszy rozkład sił przy nacisku i większą szczelność.

Profilaktyką i leczeniem próchnicy zajmuje się stomatologia zachowawcza. Próchnica to zdecydowanie najbardziej powszechna choroba zębów. Jest wynikiem działania kwasów produkowanych przez bakterie bytujące w jamie ustnej. Warto pamiętać, że zaatakować ona może nie tylko koronę, ale i korzeń zęba, a problem dotyczy wszystkich tkanek twardych, to jest szkliwa, zębiny oraz kości. Próchnica jest zakaźna, dlatego przenosi się na sąsiednie zęby, a nieleczona prowadzi do stanu zapalnego miazgi.

Objawy próchnicy

Pierwszym objawem uszkodzenia szkliwa jest tzw. plama próchnicowa o białym, kredowym zabarwieniu. Wraz z postępem procesu próchnicowego ubytek powiększa się, aż dociera do zębiny. Ząb zaczyna być wrażliwy na bodźce, takie jak gorące, zimne lub słodkie pokarmy. Na tym etapie może dojść do wczesnego stanu zapalnego miazgi. Zlekceważenie objawów ze strony zęba może doprowadzić do zaawansowanego i nieodwracalnego stanu zapalnego miazgi. Bakterie docierają do wierzchołka zębodołowego i atakują kość otaczającą korzeń. Próchnica najczęściej rozwija się w szczelinach i zagłębieniach, na powierzchniach wargowych i policzkowych przy szyjkach zębowych, w przestrzeniach stycznych zębów oraz wszystkich innych trudno dostępnych do czyszczenia miejscach. Stomatologia mikroskopowa pozwala podczas wizyty kontrolnej zlokalizować już bardzo wczesne stadia próchnicy.

Leczenie próchnicy

Przy stwierdzeniu początkowego etapu rozwoju choroby, to jest wspomnianej wyżej plamy próchnicowej, stomatolog może podjąć próbę remineralizacji szkliwa za pomocą preparatów zawierających związki fluoru. Ubytek w tkankach twardych wymaga usunięcia zainfekowanej zębiny i zastosowania odpowiedniego wypełnienia. Do materiałów wypełnieniowych zaliczają się: kompozyty, glasjonomery, materiały do odbudowy estetycznej.

Zęby bardzo zniszczone przez próchnicę, przeleczone kanałowo mogą być odbudowane za pomocą uzupełnień protetycznych inlay/onlay. Przygotowuje się je na podstawie pobranego wycisku. Wypełnienie inlay/onlay znacząco wzmacnia strukturę zęba i minimalizuje ryzyko złamania ścianki zęba, co jest ważne szczególnie w przypadku zębów leczonych kanałowo. Uzupełnienie dokładnie odwzorowuje anatomię zęba.

akceptujemy karty płatnicze
system ratalny
Gabinet otrzymał rekomendację Polskiego Towarzystwa Endodontycznego
Dentallica lek. dent. Piotr Więcławski
Szczecin, ul. Mickiewicza 48/U1 |
tel 91 831 49 99 | 602 35 69 80 | email: piotr.wieclawski@endodoncja.pl
projekt i realizacja: proti - to be online
proti - to be online