INFORMACJA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W GABINETACH STOMATOLOGICZNYCH DENTALLICA


25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest gabinet stomatologiczny DENTALLICA ul. Mickiewicza 48/U1, Szczecin 70-386.


Jakie dane zbieramy?
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym kwestionariusza medycznego , dane zapisywane w plikach cookies, które są instalowane na naszym profilu społecznościowym oraz na naszej stronie przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez gabinety DENTALLICA?
Przepisy prawne -USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.) wymagają od nas (art.24) gromadzenia Twoich danych osobowych pod postacią dokumentacji medycznej, w której skład wchodzi m.in. wywiad medyczny inaczej zwany kwestionariuszem medycznym.
Twoje dane osobowe możemy przetwarzać , bo jest to niezbędne do wykonania świadczeń medycznych względem Ciebie oraz wywiązania się z wyżej wymienionych przepisów prawnych.
Przetwarzamy te dane w celu:

 • Umożliwienia wystawiania dokumentów – skierowań, umożliwiających Tobie wykonania zaleconych badań;
 • umożliwienia wystawienia Tobie dokumentów w celu uzyskania leków bądź skorzystania z procedur wykonywanych przez innych świadczeniodawców;
 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną – umawiania/ odwoływania wizyt, przeprowadzenia konsultacji medycznej, przesyłaniu informacji potrzebnych Tobie do dalszego procesu leczenia;
 • obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz (np. przez telefon, formularz kontaktowy czy profil społeczności owy); kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług medycznych
 • umożliwienia wystawienia dokumentów rachunkowych tj. faktury za wykonaną usługę medyczną ( w tym przypadku Twoje dane będą przetwarzane dla celów podatkowych i rachunkowych)
 • windykacji należności; prowadzenia postępowań sądowych
 • prowadzenia analiz statystycznych
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).


Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Tak. Wynika to z obowiązku prowadzenia przez nas dokumentacji medycznej (USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta -Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.)
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz danych osobowych, niestety nie będziemy mogli wykonać leczenia.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych do wykonania usługi medycznej.
W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.


Jakie masz uprawnienia wobec Gabinetów DENTALLICA w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, jeżeli nie będą one sprzeczne z USTAWĄ z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.) tj.” prawo do bycia zapomnianym” .
Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Komy udostępniamy Twoje dane osobowe?
Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pragniemy też wspomnieć, że na większości stron internetowych dane o ruchu użytkowników zbierane są przez naszych Zaufanych parterów.


Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
Profilowanie danych osobowych przez Gabinety DENTALLICA polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy wyboru placówki medycznej.

 

Leczenie kanałowe

Terapia endodontyczna, czyli leczenie kanałowe jest postępowaniem zmierzającym do usunięcia miazgi zęba zakażonej w wyniku próchnicy, chorób przyzębia lub złamania. Po oczyszczeniu wnętrza, powstałe puste przestrzenie wypełnia się szczelnie materiałem tolerowanym przez organizm. Aby uniknąć powtórnej infekcji, cały zabieg powinien być wykonany precyzyjnie.

Mimo dołożenia wszelkiej staranności w postępowaniu leczniczym, nie można zagwarantować pełnego powodzenia leczenia endodontycznego. Prawidłowa terapia jest szansą na dalsze utrzymanie zęba w jamie ustnej.

Dzięki zastosowaniu mikroskopu operacyjnego i najnowszej technologii, odsetek powodzenia takiego leczenia sięga ponad 90% (dla zębów leczonych powtórnie endodontycznie ponad 70%). Integralną częścią leczenia kanałowego jest niezwłoczna, prawidłowa odbudowa trzonu zęba materiałem kompozytowym, ceramicznym lub koroną. Zapraszamy do Pracowni Stomatologii Mikroskopowej w Szczecinie.

Jak rozwija się stan zapalny miazgi?

Pacjenci, u których diagnozuje się chorobę miazgi, najczęściej zgłaszają się do gabinetu stomatologicznego z ostrym, samoistnym bólem zęba. Stan zapalny rozwija się z powodu istnienia ubytku próchnicowego, nieprawidłowego leczenia lub urazu mechanicznego zęba (np. złamanie korony, ale także szlifowanie zęba). Często problem dotyczy zęba powierzchownie wyglądającego na zdrowy bądź wypełnionego w leczeniu zachowawczym. Ból zęba jest nagły, intensywny i rwący. Może nasilać się nocą. Takiej sytuacji nie należy lekceważyć. Jak najszybsza wizyta u stomatologa pozwoli uratować ząb przed ekstrakcją, a także uchroni pacjenta przed niebezpiecznymi powikłaniami. Warto pamiętać, że zlekceważona choroba miazgi może stać się przyczyną degradacji kości wokół korzenia zęba, zakażenia tkanek otaczających ząb, zapalenia okostnej. Mogą powstawać ropnie, przetoki, ziarniaki. Gdy bakterie z nieleczonej zgorzeli miazgi przedostaną się do krwiobiegu, mogą wywołać zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie nerek, a nawet sepsę.

Zapalenie miazgi – etap początkowy

W pierwszej fazie rozwoju chorób miazgi występuje niezbyt silny ból zęba, często w reakcji na słodkie lub zimne pokarmy. W tym przypadku z reguły wystarcza leczenie zachowawcze.

Etap zaawansowany

Na tym etapie stan zapalny miazgi wywołuje zmiany nieodwracalne. Ból zęba jest stały, intensywny i rwący. Ząb jest nadwrażliwy na nacisk podczas gryzienia. Miazgi uszkodzonej przez ostry stan zapalny nie da się wyleczyć. Trzeba ją usunąć w leczeniu kanałowym.

Martwica miazgi

Do tego stanu dochodzi w przypadku rozwinięcia się głębokiego ubytku próchnicowego i zniszczenia sklepienia komory zęba. Martwica w jamie zęba powoduje, że korona zęba staje się sina, a szkliwo traci połysk. Martwica to nieostatni etap psucia zęba. Bakterie beztlenowe prowadzą do rozkładu gnilnego obumarłej tkanki i następuje zgorzel. Stan ten przyczynia się m.in. do przykrego zapachu z ust wynikającego z psujących się zębów. Zarówno miazga w zaawansowanym stanie zapalnym, jak i martwica czy zgorzel wymagają interwencji w postaci leczenia kanałowego (endodoncji). Innym wyjściem jest już tylko ekstrakcja zęba. W niektórych przypadkach można odratować ząb skazany na usunięcie, stosując zabiegi częściowego usuwania fragmentów korony i korzenia – są to resekcja, hemisekcja oraz radisekcja.

Jak wygląda leczenie endodontyczne?

Po otworzeniu korony i uzyskaniu dostępu do wnętrza zęba stomatolog otwiera wejścia do kanałów. Za pomocą specjalnych narzędzi niklowo-tytanowych opracowuje kanały, w celu usunięcia chorej miazgi i zakażonej zębiny z wewnętrznych ścian kanałów. Kanały płukane są specjalnymi środkami przeciwbakteryjnymi. Następnie opracowane kanały wypełnia się gutaperką w celu szczelnego zamknięcia ich przed dostępem bakterii. To oczywiście uproszczony opis całej procedury. Warto podkreślić, że powodzenie leczenia endodontycznego zależy m.in. od precyzyjnego opracowania kanałów. Praca w tak niewielkim polu operacyjnym wymaga odpowiedniego powiększenia. Stomatologia mikroskopowa stanowi stanowi przełom w rozwoju endodoncji. Dzięki zastosowaniu mikroskopu, odsetek przypadków leczenia kanałowego zakończonych powodzeniem wynosi aż 90%.

Kiedy ząb wymaga ponownego przeleczenia?

Wtórne leczenie kanałowego tego samego zęba nazywane jest „re-endodoncją”. Jest ono konieczne, gdy pierwotnie wykonana procedura nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Niepowodzenia w leczeniu endodontycznym wynikają m.in. z nieprawidłowego wypełnienia kanałów, pozostawienia fragmentu złamanego narzędzia w kanale itp.

akceptujemy karty płatnicze
system ratalny
Gabinet otrzymał rekomendację Polskiego Towarzystwa Endodontycznego
Dentallica lek. dent. Piotr Więcławski
Szczecin, ul. Mickiewicza 48/U1 |
tel 91 831 49 99 | 602 35 69 80 | email: piotr.wieclawski@endodoncja.pl
projekt i realizacja: proti - to be online
proti - to be online