INFORMACJA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W GABINETACH STOMATOLOGICZNYCH DENTALLICA


25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest gabinet stomatologiczny DENTALLICA ul. Mickiewicza 48/U1, Szczecin 70-386.


Jakie dane zbieramy?
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym kwestionariusza medycznego , dane zapisywane w plikach cookies, które są instalowane na naszym profilu społecznościowym oraz na naszej stronie przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez gabinety DENTALLICA?
Przepisy prawne -USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.) wymagają od nas (art.24) gromadzenia Twoich danych osobowych pod postacią dokumentacji medycznej, w której skład wchodzi m.in. wywiad medyczny inaczej zwany kwestionariuszem medycznym.
Twoje dane osobowe możemy przetwarzać , bo jest to niezbędne do wykonania świadczeń medycznych względem Ciebie oraz wywiązania się z wyżej wymienionych przepisów prawnych.
Przetwarzamy te dane w celu:

 • Umożliwienia wystawiania dokumentów – skierowań, umożliwiających Tobie wykonania zaleconych badań;
 • umożliwienia wystawienia Tobie dokumentów w celu uzyskania leków bądź skorzystania z procedur wykonywanych przez innych świadczeniodawców;
 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną – umawiania/ odwoływania wizyt, przeprowadzenia konsultacji medycznej, przesyłaniu informacji potrzebnych Tobie do dalszego procesu leczenia;
 • obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz (np. przez telefon, formularz kontaktowy czy profil społeczności owy); kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług medycznych
 • umożliwienia wystawienia dokumentów rachunkowych tj. faktury za wykonaną usługę medyczną ( w tym przypadku Twoje dane będą przetwarzane dla celów podatkowych i rachunkowych)
 • windykacji należności; prowadzenia postępowań sądowych
 • prowadzenia analiz statystycznych
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).


Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Tak. Wynika to z obowiązku prowadzenia przez nas dokumentacji medycznej (USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta -Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.)
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz danych osobowych, niestety nie będziemy mogli wykonać leczenia.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych do wykonania usługi medycznej.
W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.


Jakie masz uprawnienia wobec Gabinetów DENTALLICA w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, jeżeli nie będą one sprzeczne z USTAWĄ z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.) tj.” prawo do bycia zapomnianym” .
Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Komy udostępniamy Twoje dane osobowe?
Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pragniemy też wspomnieć, że na większości stron internetowych dane o ruchu użytkowników zbierane są przez naszych Zaufanych parterów.


Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
Profilowanie danych osobowych przez Gabinety DENTALLICA polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy wyboru placówki medycznej.

 

Dlaczego mikroskop?

Stomatologia mikroskopowa, stwarza ogromne możliwości diagnostyczne i terapeutyczne. Niewidoczne gołym okiem struktury stają się dostrzegalne. Pominięcie ich zmniejsza szansę lub uniemożliwia leczenie. W szczególnie trudnych przypadkach powikłań endodontycznych, takich jak złamanie narzędzia w kanale, perforacje, pęknięcia, resorpcje, mikroskop jest niezbędny. Również w leczeniu próchnicy możliwa jest precyzyjna ocena jakości wypełnień, preparacja ubytku tylko w koniecznym zakresie, wczesne wykrywanie próchnicy.

W chirurgii zastosowanie powiększenia zmniejsza zasięg zabiegu, dzięki czemu gojenie jest szybsze, a dyskomfort pacjenta mniejszy.


W protetyce mikroskop pozwala dokładnie określić stan istniejących uzupełnień (szczeliny, pęknięcia) oraz precyzyjnie przygotować zęby do planowanych prac. Już na etapie laboratoryjnym, możliwa jest ocena wykonywanej konstrukcji, co umożliwia uniknięcie niedokładności na etapie końcowym.

Stomatologia mikroskopowa i precyzja przeprowadzonego leczenia, jest jedym z decydujących czynników warunkujących sukces terapeutyczny.

Dzięki stomatologii mikroskopowej można znacząco zminimalizować ryzyko powikłań oraz skrócić czas leczenia. W Polsce stomatologia mikroskopowa to wciąż rozwijająca się specjalizacja. Powiększenie pola operacyjnego w leczeniu kanałowym ma olbrzymie znaczenie dla precyzji i efektów końcowych. Odsłoniętych kanałów korzeniowych niemal nie widać gołym okiem. Zastosowanie sprzętu powiększającego ułatwia, podnosi jakość i skraca czas leczenia endodontycznego.

Dzięki zastosowaniu mikroskopu stomatolog może:

 • szybciej zlokalizować kanały korzeniowe, bardziej precyzyjnie je oczyścić, a następnie wypełnić,
 • przeprowadzać zabiegi bez naruszania kości czy struktury korzeni,
 • udrażniać wąskie lub zamknięte kanały korzeniowe,
 • dokładnie usunąć z kanału korzeniowego fragmentu złamanego narzędzia, resztek wypełnień i innych materiałów stomatologicznych,
 • w niektórych przypadkach wyeliminować konieczność wykonania zdjęcia RTG.

Oczywiście stomatologia mikroskopowa to nie tylko endodoncja. Stomatolog może wykorzystać mikroskop na przykład do bardzo precyzyjnego przygotowania zębów pacjenta pod leczenie protetyczne lub estetyczne. Ponadto w dużym powiększeniu można znacznie szybciej zlokalizować początkowe zmiany próchnicowe, zwłaszcza na powierzchniach stycznych zębów.

Mikroskop znacząco ułatwia przeprowadzanie zabiegów z kręgu tzw. mikrochirurgii stomatologicznej. Dzięki tym procedurom udaje się zachować zęby, które skazane byłyby na ekstrakcję. Do zabiegów mikrochirurgicznych zalicza się m.in.: resekcja wierzchołka korzeniowego, polegająca na odcięciu wierzchołka korzenia dotkniętego zmianami zapalnymi. Podczas zabiegu stomatolog nacina śluzówkę w okolicy wierzchołka, wycina płat śluzówkowo-okostny i odcina wierzchołek korzenia wraz ze zmianami chorobowymi.

Gabinet otrzymał rekomendację Polskiego Towarzystwa Endodontycznego
Dentallica lek. dent. Piotr Więcławski
Szczecin, ul. Mickiewicza 48/U1 |
tel 91 831 49 99 | 602 35 69 80 | email: piotr.wieclawski@endodoncja.pl
projekt i realizacja: proti - to be online
proti - to be online